Portfolio Tag: interní

Call Centrum na klíč

Pro střední a velké podniky jsme vyvinuli řešení, jež umožňuje spravovat tým operátorů s nebývalou flexibilitou. Unikátní systém tvorby dotazníků umožňuje vytvoření kampaní s řádově nižší náročností i dobou přípravy než konkurenční řešení a to při zachování prakticky libovolné komplexnosti. Supervizor má díky tomuto aplikaci k dispozici přesné a přehledné reporty výkonnosti spolu s predikcí vývoje základních...
Více

Dekonta.cz

Dekonta je interní systém pro společnost Dekonta, zabývající se likvidací ekologických havárií, dekontaminací postižených lokalit a průzkumem nerostného bohatství a geologického podloží. Pro společnost jsme vytvořili komplexní interní systém na míru, skládající se z následujících komponent:
  1. Kniha jízd - evidence služebních a soukromých jízd, včetně importů výkazů z CCS karet
  2. Správa telefonů - přehled vyúčtování jednotlivých pracovníků,...
Více

Projekt MAX

Max je edukativní portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Slouží pro přihlašování pracovníků do kurzů resp. jejich běhů, přičemž o každé přihlášce je informován nadřízený pracovníka a je mu umožněno schválení či zamítnutí žádosti. Aplikace dále umožňuje zobrazení přehledných reportů o absolvovaných kurzech. Uživatelé aplikace jsou rozděleni do komplexní organizační struktury odpovídající struktuře MPSV....
Více