Projekt MAX

  • 000-projekt_max
  • 002-projekt_max
  • 001-projekt_max

Max je edukativní portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Slouží pro přihlašování pracovníků do kurzů resp. jejich běhů, přičemž o každé přihlášce je informován nadřízený pracovníka a je mu umožněno schválení či zamítnutí žádosti. Aplikace dále umožňuje zobrazení přehledných reportů o absolvovaných kurzech. Uživatelé aplikace jsou rozděleni do komplexní organizační struktury odpovídající struktuře MPSV.