Dekonta.cz

  • 000-dekonta_cz
  • 012-dekonta_cz
  • 011-dekonta_cz

Dekonta je interní systém pro společnost Dekonta, zabývající se likvidací ekologických havárií, dekontaminací postižených lokalit a průzkumem nerostného bohatství a geologického podloží. Pro společnost jsme vytvořili komplexní interní systém na míru, skládající se z následujících komponent:

  1. Kniha jízd – evidence služebních a soukromých jízd, včetně importů výkazů z CCS karet
  2. Správa telefonů – přehled vyúčtování jednotlivých pracovníků, včetně datových tarifů
  3. Zakázkový systém – výkazy práce na jednotlivých projektech, přehled finanční bilance projektů
  4. Rezervační kalendář – přehledný přehled rezervací na rekreační objekty společnosti
  5. Pohotovost – přehled pohotovostních služeb zaměstnanců, s funkcemi upozorňování na změny plánovaných směn či blížící se směnu
  6. Další moduly menšího rozsahu (správa divizí, přehled fyzické pošty apod.)